ПЕРЕВАГИ СЛОВАЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

 • Результати ЗНО до уваги не беруться
 • Сучасні методи навчання
 • Цінні кейси та рекомендації від викладачів
 • Безкоштовна освіта для українців, лояльність до українських студентів
 • Проходження стажування / практики по всій Європі
 • Комфортні гуртожитки біля ВНЗ
 • Можливість отримувати стипендію від 300 до 1000 євро
 • Можливість підробітку до 80 год на місяць
 • Перспективи кар’єрного росту в кращих компаніях

УНІВЕРСИТЕТИ СЛОВАКІЇ

 • Прешовский университет в Прешове

  Безкоштовне навчання в Пряшові

  Студентів 12000

  ФАКУЛЬТЕТИ УНІВЕРСИТЕТУ Пряшева:

  • факультет менеджменту
   Екологічний менеджмент
   Менеджмент
   Туризм (туризм, готелі і курорти)
  • факультет охорони здоров’я
   Фізіотерапія
   Радіологія
   Лабораторна діагностика в медицині
   Гігієна порожнини рота
   Медична сестра (догляд за хворими)
   Акушерство
   Швидка медична допомога
  • факультет гуманітарних і природничих наук
   Андрогогіка як розділ педагогіки
   Біологія
   Екологія
   Географія в регіональному розвитку
   Викладання біології
   Викладання екології
   Теоретична фізика
   Викладання географії
   Викладання музичного мистецтва
   Викладання математики
   Педагогіка
   Технічна освіта
  • спортивний факультет
   Коучинг
   Викладання фізичної культури
  • педагогічний факультет
   Освіта для розумово відсталих
   Дошкільна і початкова освіта
   Дошкільна і початкова освіта для людей з психічними відхиленнями
   Дошкільна і початкова освіта соціально незахищених верст населення
  • греко-католицький богословський факультет
   Анімація навколишнього середовища
   Релігієзнавство
   Європейські дослідження
  • православний Богословський факультет
   Благодійна та соціальна служба
   Профілактична соціальна робота
  • філософський факультет
   Англійська мова та культура
   Німецька мова і культура
   Словацька мова і культура
   Російська мова та культура
   Естетика
   Дослідження центральної Європи
   Етика
   Історія
   Філософія
   Політологія
   Соціальна робота
   Психологія
   Медіа дослідження
   Французька мова і культура
   Англійська мова та література
   Естетика
   Етика
   Філософія
   Музика
   Німецька мова та література
   Російська мова та література
   Словацька мова і література
   Українська мова і література
 • Технічний університет в Кошице

  Безкоштовне навчання в Кошіце.

  Студентів 16000

  ФАКУЛЬТЕТИ ТЕХ. УНІВЕРСИТЕТУ В Кошіце:

  • економічний факультет
   Управління державної служби і економіка
   Інвестиції, Фінанси, Банківська справа
  • факультет електротехніки та інформатики
   Інтелектуальні системи
   Автоматизації електричних систем
   Технології в автомобільній електроніці
   Електроенергетика
   Промислова електротехніка
   Фізична інженерія сучасних матеріалів
   Комп’ютерні мережі
   Економічна інформатика
   Комп’ютерне моделювання
   Інформатика
  • факультет машинобудування
   Виробництво автомобілей
   Управління екологічними та технічними ризиками в галузі машинобудування
   Мехатроніка
   Автоматизоване машинобудування
   Ортопедія і протезування
   Економіка управління
   Машинобудування
   Технології по поліпшенню екології
   Інновації, технології, менеджмент
  • будівельний факультет
   Будівництво, проектування та інжиніринг трафіку
   Архітектура і будівництво
   Реалізація транспортної техніки
   Будівництво, проектування та інжиніринг трафіку
   Будівництво з екологічних матеріалів
   Управління та технології в будівництві
  • факультет виробничих технологій
   Комп’ютерне проектування технічних систем
   Управління виробництвом
   Технологія виробництва автомобілів
   Діагностика та моніторинг технічного обладнання
   Прогресивні технології
   Поновлювані джерела енергії
   Виробничий менеджмент
   Комп’ютерна підтримка в виробничих технологіях
  • металургійний факультет
   металургія
   Інтегровані системи управління
   Газова промисловість і теплотехніка
   Обробка і утилізація відходів
  • факультет повітряних суден
   Управління повітряним рухом (диспетчер)
   Професійний пілот
   Експлуатація повітряних суден
   Авіоніка (авіосістеми)
  • факультет гірництва, екології, управління процесом та геотехнологій
   Мінералогія і екологічні технології
   Гірничо-шахтна справа
   Використання альтернативних джерел енергії
   Логістика
   Технологія в газовій і нафтовій промисловості
   Географічні інформаційні системи та геодезія
   Процеси управління і переробки сировини
   Земельний кадастр і геодезія
   Промислова логістика
   Регіональний розвиток і геологія
   Екологічні технології сировини та охорона навколишнього середовища
   Оптимізація процесу видобутку і переробки сировини
   Управління земельними ресурсами
 • Університет Павла Йозефа Шафарика м. Кошице

  Безкоштовне навчання в Кошице.

  Студентів 6000

  Факультети університету П.Й. Шафарика:

  • медичний факультет
   фізіотерапія (бакалавр)
   сестринська справа (бакалавр)
   охорона здоров’я (бакалавр)
   фізіотерапія (магістр)
   охорона здоров’я (магістр)
  • природознавчий факультет
   біологія (бакалавр)
   загальна екологія та екологія людини і населення
   Фізика (бакалавр)
   Географія (бакалавр)
   Хімія (бакалавр)
   Математика (бакалавр)
   Економічна і фінансова математика (бакалавр)
   Інформатика (бакалавр)
   Прикладна інформатика (бакалавр)
   Генетика і молекулярна цитологія (магістр)
   Зоологія і фізіологія живих організмів (магістр)
   Ботаніка та фізіологія рослин (магістр)
   Загальна екологія та екологія людини та населення (магістр)
   Теоретична фізика і астрофізика (магістр)
   Біофізика (магістр)
   Фізика конденсованих систем (магістр)
   Ядерна та суб-ядерна фізика (магістр)
   Географія і гео-інформатика (магістр)
   Фізична хімія (магістр)
   Аналітична хімія (магістр)
   Неорганічна хімія (магістр)
   Біохімія (магістр)
   Органічна хімія (магістр)
   Економічна і фінансова математика (магістр)
   Менеджерська математика (магістр)
   Інформатична математика (магістр)
   Інформатика (магістр)
  • юридичний факультет
   Право (бакалавр)
   Право (словацька, англійська та французька мови)
   Право (магістр)
  • Факультет державного управління
   Державне управління (бакалавр)
   Європейське державне управління (бакалавр)
   Державне управління (магістр)
   Європейське державне управління (магістр)
   Державна політика та державне управління в Центральній Європі (магістр)
  • факультет охорони здоров’я
   Фізіотерапевтика
   Медична сестра (догляд за хворими)
  • філософський факультет
   психологія
   британські та американські студії
   філософія
   соціальна робота
   англійська мова для європейських інститутів і економіки
   англійська та французька мови для європейських інститутів і економіки
   англійська та німецька мови для європейських інститутів і економіки
   Гендерні студії і культура
   Мас-медійні студії
   Політологія
   Прикладна етика
   Істория
   Словацька мова і література – філософія
   Словацька мова і література – британські та американські студії
   Словацька мова і література – німецька мова та література
   Британські та американські студії – філософія
   Британські та американські студії – німецький мова та література
   Німецька мова і література – філософія
   Британські та американські студії – математика
   Британські та американські студії – географія
   Британські та американські студії – біологія
   Британські та американські студії – інформатика
   Словацьку мова і література – географія
   Словацьку мова і література – біологія
   Словацьку мова і література – математика
   Словацьку мова і література – інформатика
   прикладна етика – німецька мова і література
   прикладна етика – філософия
   прикладна етика – словацька мова і література
   прикладна етика – географія
   історія – географія
   історія – філософія
   історія – прикладна этика
   історія – британські і американські студії
   історія – словацька мова і література
   історія – німецька мова і література
   латинська мова і література – британські і американські студії
   латинська мова і література – німецька мова і література
   латинська мова і література – словацька мова і література
   латинська мова і література – істория
   латинська мова і література – філософія
   латинська мова і література – прикладна етика
   німецька мова і література – географія
   німецька мова і література – інформатика
   німецька мова і література – психологія
   британські і американські студії – психологія
   словацька мова і література – психологія
   філософія – психологія
   прикладна етика – психологія
   історія – психологія
 • Словацький технічний університет в Братиславі

  Безкоштовне навчання в Братиславі

  Студентов 18000

  Факультеты технического университета в Братиславе:

  • Будівельний факультет
   Будівництво (CE)
   Геодезія та картографія
   Інженерне проектування та транспортні конструкції
   Математичне і комп’ютерне моделювання
   Наземні споруди та архітектура
   Будівництво з урахуванням охорони навколишнього середовища
   Технологія і управління будівництвом
   Гідротехніка і водне господарство
  • машинобудівний факультет
   Будівництво (CE)
   Прикладна механіка і мехатроніка
   Автоматизація і інформатизація машин і процесів
   Автомобілі, човни і двигуни внутрішнього згоряння
   Енергетичне машинобудування
   Процеси і екологічна техніка
   Машинні технології та матеріали
   Виробничі системи та управління якістю
  • Факультет електротехніки та інформатики
   Прикладна інформатика
   Автомобільна мехатроніка
   Електроніка
   Електротехніка
   Роботехника і кібернетика
   Телекомунікації
  • Факультет хімічних та харчових технологій
   Автоматизація, інформатизація і управління в хімічній і харчовій промисловості
   Біотехнологія і харчові технології
   Хімія, медична хімія і хімічні матеріали
   Хімічна інженерія
   Продукти харчування, косметика та охорона здоров’я
  • Факультет архітектури
   Архітектура і урбанізм
   Дизайн продукції
   Ландшафтна архітектура і ландшафтне планування
  • Факультет матеріалознавства в Трнаві
   Прикладна інформатика і автоматизація в промисловості
   Безпека і охорона здоров’я праці
   Якість продукції
   Матеріалознавство
   Індивідуальна робота в промисловому підприємстві
   Комп’ютерне просування виробничих технологій
   Промислове управління
   Виробничі технології
   Виробництво обладнання та систем
  • Факультет інформатики та інформаційних технологій
   Інформатика
   Комп’ютерні та комунікаційні системи і мережі
 • Жилінський університет

  Безкоштовне навчання в Словаччині

  Студентів 13000

  ФАКУЛЬТЕТИ Жилінського УНІВЕРСИТЕТУ:

  • Електротехнічний факультет
   Автоматизація
   Автотроніка
   Біомедична інженерія
   Електротехніка
   Мультимедійні технології
   Телекомунікації
   Фотоніка
   Управління процесами
   Електроенергетика
   Прикладна телематика
  • Гуманітарний факультет
   Викладання академічних предметів
   Викладання медіаматики
  • Факультет управління та інформатики
   Інформатика
   Менеджмент
   Прикладна мережева інженерія
   Інтелектуальні інформаційні системи
  • Машинобудівний факультет
   Техніка в енергетиці та екології
   Матеріали і технології в автомобілебудуванні
   Комп’ютерне моделювання
   Будівельні технології
   Транспортні засоби та двигуни
  • Факультет техніки безпеки
   Робота в службах надзвичайних ситуацій
   Безпека і охорона інфраструктур
   Служба охорони
  • Факультет експлуатації та економіки транспорту і зв’язку
   Дорожній транспорт
   Транспортні послуги в пасажирських перевезеннях
   Економіка і менеджмент підприємств
   Електронна торгівля та менеджмент
   Фінансовий менеджмент
   Повітряний транспорт
   Поштові технології та служби
   Технологія технічного обслуговування повітряних суден
  • Строительный факультет
   Інженерні споруди і транспортні конструкції
   Несучі конструкції будівель
   Планування транспортної інфраструктури
   Будівництво будівель (ПГС)
   Технологія і менеджмент будівництва
 • Університет Коменського в Братиславі

  Безкоштовне навчання в Братиславі

  Студентів 30000

  Факультети університету Коменського:

  • філософський факультет
   Андрагогіка
   Археологія
   Архів
   Історія мистецтва
   Редагування і видавнича практика (на угорській мові)
   Естетика
   Етнологія
   Філософія
   Історія
   Інформаційні дослідження
   Класичні мови
   Культурологія
   Маркетингова комунікація
   Музеєзнавство та культурна спадщина
   Музикознавство
   Педагогіка
   Політологія
   Психологія
   Релігієзнавство
   Російські і східноєвропейські дослідження
   дослідження (для іноземних студентів)
   Слов’янські дослідження
   Словацька мова і література
   Соціологія
   Центрально-Європейські дослідження (англійською мовою)
   Мови Східної Азії і культура (з акцентом на китайську мову і культуру)
   Мови Східної Азії і культура (з акцентом на корейську мову та культуру)
   Журналістика
   Переклад та інтерпретація
   Англійська мова та культура, а також (болгарська, французька, італійська, хорватська, німецька, іспанська, російська, угорська, шведська, румунська)
   Викладання академічних предметів
  • факультет фізичного виховання і спорту
   Спорт і здоров’я
   Спорт, здоров’я і викладання фізичної культури
   Спортивний менеджмент
   Тренерство
   Тренерство і викладання фізичної культури
   Викладання фізичної культури (в комбінації)
  • медичний факультет в Мартіні
   Медсестринська справа
   Акушерство
   Громадська охорона здоров’я
  • медичний факультет
   Загальна медицина
   Стоматологія
  • педагогічний факультет
   Викладання англійської мови і літератури
   Романские языки и культура
   Викладання німецької мови та літератури
   Лікувальна педагогіка
   Творче навчання
   Навчання музиці
   Соціальна робота
   Дошкільна та початкова педагогіка
   Соціальна педагогіка і репетиторство
   Психологічне та кар’єрне консультування для осіб з обмеженими можливостями
   Соціальна педагогіка
  • факультет права
   Економіка і право
   Право
  • факультет менеджменту
   Менеджмент
   Міжнародний менеджмент
  • євангелістський теологічний факультет
   Євангельська теологія з упором на соціальну допомогу
   Учительство релігійної освіти (в поєднанні)
  • факультет природничих наук
   Біологія
   Систематична біологія
   Медична біологія
   Вчення про навколишнє середовище
   Геологія
   Палеобіологія
   Геологія землекористування
   Прикладна геологія (англійською мовою)
   Географія і геоекологія для ландшафтного планування
   Географія, геоінформатика і картографія
   Географія, регіональний розвиток та європейська інтеграція
   Географія і демографія в державної та місцевої влади
   Хімія
   Біохімія
   Дослідження навколишнього середовища (англійською мовою)
   Біологічна хімія (англійською мовою)
  • факультет математики, фізики та інформатики
   Прикладна інформатика
   Біомедична фізика
   Економіка і фінансова математика
   Фізика
   Інформатика
   Менеджерська математика
   Математика
   Поновлювані джерела енергії і фізика навколишнього середовища
   Страхова математика
   Викладання нарисної геометрії (в комбінації)
   Викладання фізики (в комбінації)
   Викладання інформатики (в комбінації)
   Викладання математики (в комбінації)
  • факультет соціальних і економічних наук
   Прикладна економіка
   Європейські дослідження
   Соціальна та трудова психологія
   Соціальна антропологія
  • римсько-католицький богословський факультет
   Католицька теологія
 • Університет Матея Бела в Банській Бистриці

  Безкоштовне навчання в Словаччині

  Студентів 13000

  Факультети університету Матея Бела:

  • економічний факультет
   Логістика
   Управління та економіка
   Фінанси, банківська справа і інвестиції
   Регіональне управління
   Управління та економіка громадського сектору
  • факультет природничих наук
   Геологія
   Інформатика
   Екосистеми і екологія
   Судово-медична хімія
   Географія
   Математика
   Біологія
   Географія
   Математика
  • педагогічний факультет
   Євангельська теологія і місія
   Репетиторство
   Дошкільна і початкова освіта
   Соціологія
   Етика
   Музика
   Психологія
   Образотворче мистецтво
  • факультет політичних наук та міжнародних відносин
   Міжнародні відносини
   Політика
  • юридичний факультет
   Юриспруденція
 • Економічний університет в Братиславі

  Безкоштовне навчання в Братиславі

  Студентів 13000

  Факультети економічного університету:

  • торговий факультет
  • підприємницько-економічний факультет
  • факультет міжнародних відносин
  • факультет управління бізнесом
  • торговий факультет
  • національно-економічний факультет
  • факультет прикладних мов
 • Технічний університет в Зволені

  Безкоштовне навчання в Зволені

  Студентів 15000

  Факультети технічного університету в Зволені:

  • факультет лісівництва
  • факультет деревообробки
  • факультет екології і енвайроменталістікі
  • факультет енвайроментальной і виробничої техніки
 • Університет образотворчих мистецтв в Братиславі

  Безкоштовне навчання в Братиславі

  Студентів 15000

  Факультети університету образотворчих мистецтв:

  • кафедра прикладного мистецтва
  • кафедра дизайна
  • кафедра історії і теорії мистецтва
  • кафедра інтермедії та мультимедіа
  • кафедра архітектурного проектування
  • кафедра графіки
  • кафедра реставрації
  • статуя, объект, інсталляція
  • кафедра текстильного виробництва
  • кафедра живописи
  • кафедра фотографії і сучасних медіа ресурсів
 • Університет Костянтина Філософа в Нітрі

  Безкоштовне навчання в Словаччині

  Студентів 15000

  Факультети університету Костянтина Філософа в Нітрі:

  • філософський факультет
  • педагогічний факультет
  • факультет природничих наук
  • факультет центрально-європейських досліджень
 • Університет св. Кирила і Мефодія в Трнаві

  Безкоштовне навчання в Словаччині

  Студентів 15000

  Факультети університету св. Кирила і Мефодія в Трнаві:

  • факультет засобів масової інформації
  • факультет філософії
  • факультет природничих наук
  • факультет фізіотерапії, бальнеології та лікувальної реабілітації
Кожен університет має свої вимоги і свій пакет документів для іноземних абітурієнтів. Часто повну інформацію не можна знайти на офіційному сайті. Саме тому ми пропонуємо свої освітні послуги. Засновники компанії West Study були студентами словацьких ВНЗ та знають всі підводні камені, щодо збору пакетів документів, вступної кампанії та навіть при поселенні в гуртожиток. Легко, просто – це з West Study безкоштовна освіта для українців.

МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ НАЙКРАЩІ ВНЗ СЛОВАЧЧИНИ ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО НАВЧАННЯ:

 • Університет Павла Йозефа Шафарика
 • Пряшівський університет в Пряшеві
 • Словацька технічний університет в Братиславі
 • Технічний університет в Кошице
Або будь-який інший університет, який ви виберете, адже ми зробимо максимально простим і комфортним ваш вступ до Словаччини.

Не прогав свій шанс – отримати безкоштовну освіту за кордоном!